Tarek Hosny

Tarekin erityisalaa ovat kehonhuolto, kehonpainoharjoittelu ja liikkuvuus.

Tarekin kiinnostus kehokulttuuria kohtaan heräsi ashtangajoogasta, johon hän syventyi Intiassa kahden opettajan johdolla. Viime vuosina Tarekin kiinnostus on suuntautunut laajasti liikkuvuuden kehittämiseen, movement- ja kehonpainoharjoitteluun sekä erilaisiin kamppailulajeihin.

Ohjauksessaan Tarek yhdistää monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja. Parhaat käytännöt hän on löytänyt niin omien kokemusten kuin ohjauksissa saavutettujen tulosten pohjalta. Tunneilla keskitytään kehon ja mielen jännitteiden poistamiseen. Harjoitteiden tavoitteena on uusien asioiden oppimisen ja itseilmaisun edistäminen sekä jokapäiväisen elämänlaadun parantaminen. Perustavanlaatuisten taitojen ja kokonaisvaltaisen kehonhallinnan avulla ehkäistään myös loukkaantumisia lajikohtaisissa suorituksissa.

0503467385 // TAREK@PRIMAARILIIKE.COM